Vergoeding

Als je een goed aanvullend pakket hebt bij jouw zorgverzekeraar worden daaruit de kosten voor de fysiotherapie gedeeltelijk of geheel vergoed. Zo niet, dan krijg je van ons een rekening. Een tarievenlijst hangt in de wachtkamer en is te vinden op de website.

De wettelijke regeling voor het eigen risico in de zorg is ook voor fysiotherapie van toepassing. Wil je daarover meer informatie, vraag ons dan gerust.